T7 RNA Polymerase

T7 RNA PolymeraseによるRNA合成反応

10×T7 RNA Polymerase Buffer *2 μl
50 mM DTT *2 μl
ATP、CTP、GTP、UTPeach 2 mM
RNase Inhibitor 20 U
Template DNA 20 ng ~ 1 μg
T7 RNA Polymerase50 U
滅菌蒸留水up to 20 μl
*製品に添付されている。

42℃、1~2時間インキュベーション

  T7 RNA Polymerase