Exonuclease I

Exonuclease Iによる一本鎖DNAの分解


ssDNA (100 mer)
2.5 μg
pBR322-EcoR I fragment 0.5 μg
10×Exonuclease I Buffer 2 μl
Exonuclease I 10~50 U
滅菌蒸留水 up to 20 μl ̄ ̄ ̄ 37℃、30分間インキュベート


一本鎖DNA(100 mer ssDNA)のみ分解がみられた。(図1)
電気泳動写真
図1 Exonuclease I による一本鎖DNAの分解

 Lane 1:Marker
 Lane 2:without Exonuclease I
 Lane 3:with Exonuclease I (10 U)
 Lane 4:with Exonuclease I (20 U)
 Lane 5:with Exonuclease I (30 U)
 Lane 6:with Exonuclease I (40 U)
 Lane 7:with Exonuclease I (50 U)

  Exonuclease I